Phòng cưới phong thủy

việt nam

Tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam ở ngưỡng báo động!Đến 90% kháng sinh được bán cho người bệnh mà không có đơn thuốc; Người dân tự “chẩn” bệnh, “bắt chước” đơn thuốc… là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng kháng thuốc kháng sinh tại Việt Nam ngày càng tăng lên.

Đọc thêm...  

Bình luận mới

Massage Việt Nam

Sen 1992